Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.
 

 "Програма за развитие на физическото възпитание и спорта - 2017 г."

 

Решение No 19/25.01.2018 г. за приемане на отчет по Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО през 2017 г.

Отчет за изпълнение на сесията за програмно финансиране през 2017 г.

Отчет за 2017 г. за финансирани дейности по проекти на образователни институции, районни администрации и малки населени места

Отчет за 2017 г. за финансирани проекти на спортни клубове и младежки организации

Oбява за кандидатстване по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.

Одобрени проекти Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г.

 

"Програма за развитие на физическото възпитание и спорта - 2018 г."

 

Столична община обявява сесия за програмно финансиране на проекти в изпълнение на Общинската стратегия  за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията (2016 – 2020 г.), приета с Решение 98/14.01.2016 г. на СОС

Обява за кандидатстване

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване
Приложение 2 - Указания за попълване на формуляр
Приложение 3 - Насоки за кандидатстване
Приложение 4 - Изисквания за съпътстващи документи при кандидатстване
- Таблица за административна проверка Програмен приоритет 1
- Таблица за административна проверка Програмен приоритет 2
Приложение 5 - Критерии за оценка на проектни предложение
- Таблица за оценка на ефективността
Приложение 6 - Заявление по образец
Приложение 7 - Институционална договореност
Приложение 8: Декларация за конфликт на интереси
Приложение 8.1. Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни

Процедура

Програмен приоритет

 

Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:

02/ 946 11 18;
programasofia@abv.bg

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

Невена Димитрова – главен експерт в Дирекция "ПИСТ"

Мария Георгиева – главен експерт в Дирекция "ПИСТ"

25.01.2018