Наредба за организация на движението на територията на Столична община

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Проект на Наредба  за изменение и допълнение на
Наредба за организация на движението на територията на Столична община”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

По електронен път:

 • На електронна поща: y.tsankova@sofia.bg
 • На вниманието на: Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева  – общински съветници
 • Относно: обществена консултация по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 15.06.2018 г. до 14.07.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Йоанна Цанкова – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС”
 • Телефон за връзка 02/9377338
 • Ел. поща: y.tsankova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:

 1. Е. Иванчева (публикувано на 15.06.2018 г.)
 2. Христо Димитров (публикувано на 22.06.2018 г.)
 3. Евгени Крусев - зам.-кмет на Столична община (публикувано на 09.07.2018 г.)
 4. Боян Суланов (публикувано на 10.07.2018 г.)
 5. Ивайло Стефанов (публикувано на 11.07.2018 г.)
 6. Граждански районен обществен съвет - ГРОС (публикувано на 11.07.2018 г.)
 7. Ани Ковачева (публикувано на 11.07.2018 г.)
 8. Павел Ангелов (публикувано на 11.07.2018 г.)
 9. Октавия Ангелова (публикувано на 11.07.2018 г.)
 10. Павел Ангелов (публикувано на 11.07.2018 г.)
 11. Рая Белчева (публикувано на 11.07.2018 г.)
 12. Design Group Sofia (публикувано на 11.07.2018 г.)
 13. Националния борд по туризъм (публикувано на 11.07.2018 г.)
 14. "Феърплей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД (публикувано на 11.07.2018 г.)
 15. арх. Светлана Трайкова (публикувано на 13.07.2018 г.)

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община