Столична община (СО) обявява 12 броя заповеди на кмета на СО, с които се отменят заповеди за отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „УПИ I - „за училище“, кв. 8-б, м. „ГГЦ – зона B17”, район „Сердика“


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 12 броя заповеди на кмета на СО, с които се отменят заповеди за отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „УПИ I - „за училище“, кв. 8-б, м. „ГГЦ – зона B17”, район „Сердика“.

Заповед № СОА24-РД43-1/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-21/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД43-2/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-25/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД43-3/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-26/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД43-4/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-27/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД43-5/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-28/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД43-6/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя ​​​​Заповед № СОА23-РД40-32/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД43-7/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-30/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД40-19/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-31/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД40-20/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-29/17.02.2023 г.
Заповед № СОА24-РД40-21/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-22/17.02.2023 г.
​​​​​​​Заповед № СОА24-РД40-22/08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-24/17.02.2023 г. ​​​​​​​
​​​​​​​Заповед № СОА24-РД40-23-08.03.2024 г. на кмета на Столичната община отменя Заповед № СОА23-РД40-23/17.02.2023 г.
​​​​​​​
​​​​​​​

 

20.03.2024