Единадесети турнир по плуване за Купа „София”

 

Столичната община, дирекция “Спорт и младежки дейности”, в партньорство с Националната спортна академия „Васил Левски” и сдружение „Клуб водни спортове – НСА“ организират Единадесети турнир по плуване за Купа „София” за ученици от столичните училища.

Спортната надпревара предоставя възможност на учениците от град София, на възраст IIIIV клас и V – VII клас, да демонстрират своите плувни умения в четири плувни стила и щафета МИКС.

Призьорите в съответните дисциплини (I; II и III място) ще бъдат отличени с медали, а училищните отборни първенци (момичета и момчета) – с Купи за I; II и III място. Наградите са осигурени от Столичната община. Допълнителни награди за състезанието осигурява "Спорт депо".

Единадесетият турнир по плуване ще се проведе на 12 и 13 декември 2022 г. (понеделник и вторник) в спортната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ – плувен басейн „Мадара” – НСА “Васил Левски”, ул. „Прага” № 21.


  1. Писмо – покана за участие до Кмет на район и директор на училище
  2. Приложение № 1 – Правила / регламент за участие
  3. Приложение № 2 – Програма на състезанието
  4. Приложение № 3 – Техническа заявка за участие по образец
  5. Приложение № 4 – Фишове за участие по дисциплини – образец
  6. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 4 от Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план – Удостоверение за извършен предсъстезателен физикален медицински преглед
  7. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6 от Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план – Списък на състезателите, преминали предсъстезателен физикален медицински преглед.
16.11.2022