Общинска програма за закрила на детето за 2023 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година по внесен доклад до Столичен общински съвет с рег. № СОА23-ДИ05-553-(1)/08.03.2023 г. и Проект на решение на Столичен общински съвет.

 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община;
  • Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година.

По електронен път:

  • Контактен център на Столична община ( https://call.sofia.bg );
  • На вниманието на: г-жа Йорданка Фандъкова –кмет на Столична община;
  • Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година. 

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 15.03.2023 г. до 14.04.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА23-ДИ05-553-(1)/08.03.2023 г. с Проект на Решение за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година.

4.2. Проект на Програма за закрила на детето за 2023 година.

5. Координати за връзка:

Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастнни“, тел. 02/80-35-930, e-mail: y.seliktar@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.