Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1335/02.02.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на:  Георги Георгиев – председател на Столичен общински съвет, Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, Малина Едрева, Ивайло Петков – общински съветници;
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1335/02.02.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.

По електронен път:

 • На ел. поща:  desislava.mileva@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1335/02.02.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 03.02.2023 г. до 06.03.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1335/02.02.2023 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община;
 2. Проект на решение;
 3. Предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

 • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“; 
 • тел. за връзка: 02/9377338;
 • ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 1. "София Графити Тур" ЕООД и "Нула пет единадесет" ЕООД  (публикувано на 02.03.2023 г.)
 2. Деляна Ангелова – Фондация "Вижънъри" и Иво Илиев – "Студио 140 идеас" ООД (публикувано на 06.03.2023 г.)