Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

(публикувано на 07.01.2019 г.)

На 15.01.2019 г., от 18.00 часа, в зала 5, етаж 5 на Столична община – ул. „Московска“ № 33, ще се проведе публично обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Целта на обсъждането е да бъдат изслушани всички мнения по предложения проект на Наредба преди разглеждането ѝ от Столичен общински съвет.


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община.
 • Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.;

По електронен път:

 • На ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община.
 • Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 18.12.2018 г. до 17.01.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА18-ВК66-9509/14.12.2018 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

5. Координати за връзка:

 • Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование“
 • Тел.: 02/943-31-83
 • Ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:

 1. Деян Тодоров  (публикувано на 21.12.2018 г.)
 2. Анонимен  (публикувано на 21.12.2018 г.)
 3. Мария Георгиева (публикувано на 07.01.2019 г.)
 4. Рая Литова  (публикувано на 07.01.2019 г.)
 5. Цветомира Христова (публикувано на 07.01.2019 г.)
 6. Таня Маринова  (публикувано на 07.01.2019 г.)
 7. Доника Симеонова (публикувано на 08.01.2019 г.)
 8. Адриана Иванова (публикувано на 09.01.2019 г.)
 9. Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ (публикувано на 09.01.2019 г.)
 10. Венета Гунинска (публикувано на 09.01.2019 г.)
 11. Надежда Негревска (публикувано на 10.01.2019 г.)
 12. Сдружение „Национална мрежа за децата“ (публикувано на 10.01.2019 г.)
 13. Гергана Николова (публикувано на 11.01.2019 г.)
 14. Сдружение на директорите в средното образование в РБ - общинска секция София град  (публикувано на 11.01.2019 г.)
 15. Мария Красимирова Тракийска (публикувано на 11.01.2019 г.)
 16. Кристина Тончева - Димитрова (публикувано на 11.01.2019 г.)
 17. Елмира Павлова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 18. Софи Генова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 19. Марина Вълчарова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 20. Марияна Захариева (публикувано на 14.01.2019 г.)
 21. Людмила Стаменова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 22. Анонимен (публикувано на 14.01.2019 г.)
 23. Мария Гергова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 24. Елица Петрова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 25. Девлет Личева (публикувано на 14.01.2019 г.)
 26. Надежда Савова (публикувано на 14.01.2019 г.)
 27. Калина Тодорова (публикувано на 15.01.2019 г.)
 28. Мария Зашева (публикувано на 15.01.2019 г.)
 29. Асоциация Родители (публикувано на 16.01.2019 г.)
 30. Евелина Райчева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 31. Илиева и Славчева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 32. Петър Делчев (публикувано на 16.01.2019 г.)
 33. Мария Дочева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 34. Евгения Димитрова (публикувано на 16.01.2019 г.)
 35. Мария Танева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 36. Миглена Ваклинова (публикувано на 16.01.2019 г.)
 37. Нели Петрова (публикувано на 16.01.2019 г.)
 38. Ива Йосифова – Такева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 39. Надежда Негревска (публикувано на 16.01.2019 г.)
 40. Евгения Петкова (публикувано на 16.01.2019 г.)
 41. Мария Маллиева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 42. Таня Наумоска (публикувано на 16.01.2019 г.)
 43. Нели Андреева (публикувано на 16.01.2019 г.)
 44. Петър Николаев (публикувано на 17.01.2019 г.)
 45. Мария Георгиева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 46. Маргарита Желева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 47. Борис Еленков (публикувано на 17.01.2019 г.)
 48. Ралица Таушанова (публикувано на 17.01.2019 г.)
 49. Росица Бацинова (публикувано на 17.01.2019 г.)
 50. Анелия Танева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 51. Мартин Димитров (публикувано на 17.01.2019 г.)
 52. Анна Георгиева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 53. Роси Бонева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 54. Десислава Илиева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 55. Девлет Личева (публикувано на 17.01.2019 г.)
 56. Kалоян Дамянов - директор на РЦПППО-София (публикувано на 17.01.2019 г.)
 57. Ивана Иванова (публикувано на 18.01.2019 г.)
 58. Соня Гулева (публикувано на 18.01.2019 г.)
 59. Добринка Димитрова (публикувано на 18.01.2019 г.)
 60. Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система (публикувано на 18.01.2019 г.)
 61. Митко Вичев (публикувано на 18.01.2019 г.)
 62. Христина Николова (публикувано на 18.01.2019 г.)
 63. Евгения Димитрова (публикувано на 18.01.2019 г.)
 64. Цветанка Стамболова (публикувано на 18.01.2019 г.)
 65. Р. Бонева (публикувано на 18.01.2019 г.)
 66. Гергана Асенова (публикувано на 18.01.2019 г.)