Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 04.10.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

Преработен проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване на съответната етажна собственост

Публикувано на: 30.3.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост

Публикувано на: 04.01.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (заглавие изменено с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на СОС, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 83 по Протокол № 59 от 25.02.2010 г.)

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пре­местваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Сто­лична община

Публикувано на: 26.01.2010 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 13 - 18 от 19 резултата.