Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Публикувано на: 08.12.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад, Проект на решение

Окончателен текст на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община с направените и приети предложения от постоянните комисии на СОС

Публикувано на: 29.10.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Проект за решение

Допълнение на Доклад № 6600-1796[1]/09.05.2013 г. за приемане на проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО

Публикувано на: 02.07.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Допълнение на доклада, Проект за решение
Предложение за допълнение

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на СО

Публикувано на: 28.05.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 28.03.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 31.10.2013 г.     

Вносител: арх. Петър Деков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 7 - 12 от 19 резултата.