Район „Нови Искър” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на с. Световрачане, район "Нови Искър”, за аптека

15.10.2018

Район „Нови Искър” удължава конкурс за отдаване под наем на помещение за търговска дейност в с. Негован

12.10.2018

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I и II метродиаметри

11.10.2018

Район „Подуяне” удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на търговски обект – частна общинска собственост

08.10.2018

Столична община обявява конкурсна процедура за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Възраждане“, бул. „Димитър Петков“ № 115

02.10.2018

“ВиК” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София

01.10.2018

Район "Панчарево" провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети за здравно обслужване

28.09.2018

"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от подпокривното пространство и част от покрива на сградата на болницата

27.09.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

27.09.2018

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево”, „Павлово”, „Подход Технически университет”, „Римска стена”, „Ситняково” и „Слатина” и в район „Студентски”

27.09.2018