Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на нежилищен имот частна общинска собственост с обща площ 1200 кв.м., находящ се в район „Красно село", м. „Хиподрума" за охраняем паркинг

04.06.2010

Столичната община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, урегулиран поземлен имот в с. Негован, район „Нови Искър”

04.06.2010

Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост за помещение, находящо се на втория етаж от сграда в с. Кривина

02.06.2010

Район "Овча купел" удължава срока на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, публична общинска собственост, предназначено за разполагане на цифрова станция, находящо се в кв. Суходол, в сградата на Кметството

28.05.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на 66 СОУ “Филип Станиславов” в кв. Овча купел - ученически бюфет

27.05.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на 149 СОУ “Ив. Хаджийски”, ж.к. Овча купел 1

25.05.2010

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на 88 СОУ “Дим. Попниколов” ж.к. Овча купел 1

25.05.2010

Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ/на територията на район „Панчарево”

21.05.2010

Столичната община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с РЗП от 9361 кв.м. и подземни гаражи с РЗП от 1627 кв.м. в район „Възраждане”

19.05.2010

Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Илинден”

17.05.2010