Назад

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2019 г.

ОБЯВА

Във връзка с Решение на Столичен общински съвет – от заседание, проведено на 28 март 2019 г. – са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2019 г.:

    І. Проекти на училища и детски градини с общ бюджет – 205 516 лв.

    ІІ. Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет – 103 844 лв.

    ІІІ. Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет – 79 517 лв.

    ІV. Проекти на младежки дейности с общ бюджет – 64 123 лв.

Проекти на училища и детски градини Поради изчерпване на финансовия ресурс 17 проектни предложения не са класирани за финансиране по Програмата

Проекти на Спортни клубове и младежки организации Поради изчерпване на финансовия ресурс 18 проектни предложения не са класирани за съфинансиране по Програмата


Институционална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност


Формуляри за финансов и съдържателен отчет:

Формуляри за мониторинг:

Забележка: Формулярите за мониторинг се попълват  от общински съветници, експерти от ПК за ДМС, експерти от СО.

 

1. График за мониторинг на образователни институции

2. График за мониторинг на РА и малки населени места

3. График за мониторинг на СК и НПО


Приключили програми и проекти

Заглавие Дата на публикуване
Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта 06.02.2019
Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2018 г. 02.02.2019
Програма за ремонт на спортна инфраструктура - 2018 г. 17.01.2019
Научно-практическа конференция: "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" 26.07.2018
„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“ 23.04.2018
Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година 13.02.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. 25.01.2018
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г. 25.01.2018
Програма за опазване на живота и здравето на децата като участници в пътното движение 27.04.2017
Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 28.03.2017