Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 15.07.2010 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот"

Публикувано на: 20.11.2009 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 13 - 14 от 14 резултата.