Тема: Общинска програма за закрила на детето за 2023 година

Дата на откриване: 15.03.2023

Дата на приключване: 30.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Общинска програма за закрила на детето за 2022 година

Дата на откриване: 15.06.2022

Дата на приключване: 15.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Яна Селиктар – главен експерт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Дата на откриване: 17.09.2021

Дата на приключване: 17.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Лице за контакти: Венета Георгиева – юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Дата на откриване: 14.05.2021

Дата на приключване: 14.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Лице за контакти: Тоня Гюрова – юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

Дата на откриване: 20.01.2021

Дата на приключване: 19.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Силвия Грънчарова-Маркова – ст. юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 10 резултата.