Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга "Асистент за независим живот"

Публикувано на: 14.06.2012 г.

Вносители: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община и Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица (гр. София, ж.к. Захарна, фабрика, бл.51А, вх. А. ет. 2)

Публикувано на: 08.12.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проекти на Правилници за вътрешния ред в Център за временно настаняване "Света София", Център "Свети Димитър" и Център за настаняване на бездомни хора

Публикувано на: 02.12.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

Публикувано на: 08.07.2011 г.

Вносители: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столичната община и Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж"

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот"

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

— 6 Елементи на страница
Показване на 7 - 12 от 14 резултата.