ПОКАНА

06 юни 2024 г.  11:00 – 12:30 ч.

Софийска лаборатория за иновации (София Лаб), ул. "Сердика" № 1, ет. 3

Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация” Ви канят за участие в срещата на заинтересованите страни по проект „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход” (SKYLA – Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021 – 2027 на Европейския съюз.

Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните организации в идентифициране на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното образование и обучение (ПОО) в стратегиите за интелигентна специализация.

Основни  целеви групи на проекта са организациите за професионално образование и обучение, представителите на индустрията с фокус върху дигиталния и зелен растеж, публични администрации и агенции, образователни институции и неправителствени организации в сферата на съвременното обучение и учене през целия живот. В по-общ план, SKYLA се стреми да достигне до гражданите, студентите и работещите от различни сектори, чиито професионални интереси и работа са свързани с двойната зелена и дигитална трансформация.

Основен фокус на проектните дейности за България е Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027), приета с Решение № 787 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет, в частност оперативна цел 2.1. „Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество“ и нейните мерки за плавен преход от училище към работа, чрез преодоляване на пропуските между етапите в обучението на младите хора, за да отговарят по-добре на нуждите на индустрията или да стартират нов бизнес.

Програма

11:00 ч. Откриване и кратко представяне на проекта SKYLA.

11:10 ч. Представяне на участниците.

11:25 ч. Интересни добри примери за ПОО от партньорските региони Фингал (Ирландия), Флоренция (Италия), Сконе (Швеция) и др.

 • DIDACTA Fair, ITS Academies, Baldoyle Training Centre, Mind the Gap и др.

11:45 ч. Представяне на “Академията за ВИЗИОНЕРИ” на Столична община.

11:55 ч. Свободна дискусия за подобряване на младежките политики на Столична община.

12:30 ч. Закриване на срещата

За потвърждение за участие (до 4 юни 2024 г.) на e-mail:

Столична община – zdravko.delchev@sofia.bg

Клъстер „Мехатроника и автоматизация” –  cma@cluster-mechatronics-automation.com

За допълнителни въпроси: +359 896 847451.

 


 

SKYLA: Работна среща за добри практики и мерки за по-добри умения за зелен и дигитален преход

От 9 до 10 април 2024 г. Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Столична община, и Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА) участваха в третата работна среща по проект SKYLA във Флоренция, област Тоскана, за да обменят добри примери за насърчаване на уменията за двоен преход и да разберат повече за регионалния модел на ITS Academies в Италия.

SKYLA е проект по Програма Interreg Europe с участието на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Столична община, сред 11 регионални партньори, които се стремят да поставят професионалното образование и обучение (ПОО) в центъра на интелигентната специализация за двойния преход.

Проектът SKYLA вече навлиза във втората си година след успешен обмен на основни предизвикателства и нуждите от умения, пред които са изправени партньорските региони, както беше обсъдено и по време на втората среща на партньорите в Дъблин.

Партньорите имаха възможност да се запознаят и да се срещнат с експерти от регион Тоскана, които представиха регионални и национални инструменти в подкрепа на местните екосистеми за умения.

Г-жа Мириана Букалоси (Регионално правителство на Тоскана) приветства участниците от името на региона и подчерта значението на сътрудничеството и взаимното учене, които по думите ѝ са от ключово значение за подобряване на политиките на териториите за гражданите.

Г-жа Алесандра Бианколини (Министерство на труда – INAPP) представи реформата на Националния закон за работните места, с която се създава „Национален технически орган за стажове“. Органът има за цел да хармонизира професионалните стандарти за стажове. От национално до регионално ниво г-н Габриеле Грондони и г-жа Мириана Букалоси обясниха как регион Тоскана насърчава стажовете и ученето на работното място и какви са предизвикателствата и възможностите на тази реформа, с добри практики като панаира DIDACTA.

DIDACTA  е един от най-големите панаири в сферата на образованието и е въведен като модел в Тоскана по образец на немска оригинална инициатива. Панаирът събира на едно място представители на образователни организации, индустрията, публичната администрация, ученици и студенти, които могат да се запознаят с най-новите инициативи. Младежите, които успешно завършват своите стажове, организират щандове, на които имат възможност да демонстрират своите нови умения – производство и дегустация на вино, храни и др.

От теорията към практиката партньорите посветиха част от срещата на задълбочено разглеждане на добрите практики на ITS академиите в регион Тоскана, които са част от реформата на висшите технически институти (ITS Academies). Академията ITS се фокусира върху стратегически области, свързани с екологичния и цифровия преход, националната марка („Произведено в Италия“ – Made In Italy – MITA) и специализираното занаятчийство. Академиите на ITS разработват иновативни програми за обучение, които са съобразени с нуждите на пазара на труда в различни сектори и територии.

По-специално, Академията на ITS Made in Italy Tuscany Academy (MITA) предоставя квалифицирано технологично обучение в модния сектор – висша мода и кожени изделия. MITA е фондация, съставена от частни предприятия, доставчици на обучение и публични институции. В рамките на 2 години в нея се обучават всички специалисти за специфичните модни индустрии. За да получат отлично практическо обучение, ITS MITA разчита на частни компании, тъй като 90% от преподавателите им идват от модната индустрия. Вторият важен елемент е времето, посветено на обучението на работното място – в програмите им са предвидени 800 часа стажове, които се предлагат на студентите през втората година. Резултатите от стажовете на ITS MITA показват успеха на техния модел: средно над 95% от студентите намират работа след обучението си. В ITS MITA е намерена връзка между публичния и частния интерес, която води до по-добро обучение на работниците, което ще подобри конкурентоспособността на региона. В допълнение Академията работи усилено за интегриране на моделите за устойчива мода, като не се използват агресивни химикали в процеса на обучение и са привлечени компании, които работят в тази посока.

По време на работната среща във Флоренция, като добра практика  беше представена „Академията за ВИЗИОНЕРИ“, инициатива на Столична община за младежи от 15 до 29 години, които имат иновативни идеи с кауза за бъдещото развитие на София в няколко определени тематични области. Инициативата се провежда за 4-та поредна година, като организацията и финансирането на проектите идва от дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, а реализацията – от младите хора, с помощта на ментори и обучители от бизнеса, неправителсвения сектор и академичната общност. В рамките на няколко месеца, утвърдени експерти работят заедно с младежите чрез практически занятия, лекции, интерактивни презентации, предизвиквайки ги да развият своите идеи с кауза в различни теми с иновативна, екологична и социална насоченост.


Уменията на бъдещето, свързани с дигитален и зелен преход, бяха представени по време на Национална конференция "Към трансформиращо неформално образование в България" в Софийския университет

На 6 ноември,  в аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски", беше представен  европейски проект „SKYLA“ на Столична община, свързан с развитие и прогнозиране на уменията, необходими за успешния двоен преход за дигитална и зелена трансформация.
В България проектът се изпълнява от Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, а във фокуса на проектните дейности е общинската „Стратегия за младите хора” (2017 – 2027) и актуализиране на заложените мерки за стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество, чрез подобрена свързаност между етапите в обучението на младите хора, така че да отговарят по-добре на нуждите на индустрията или да стартират нов бизнес. Проектът се финансира по Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021 – 2027 и се съфинансира от ЕФРР на ЕС.
За трета поредна година Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски" покани институции и организации съвместно с академичната общност да представят и обменят опит по най-значимите актуални теми в сферата на алтернативното и иновативно мислене и работа за образователна подкрепа на всеки и всички.
Интернет страница на SKYLA: www.interregeurope.eu/skyla

Презентация 


SKYLA: Срещи за професионалното образование и умения за дигиталния и зелен преход

На 4 октомври Клъстерът „Мехатроника и автоматизация“ и Столичната община организираха срещи с местни заинтересовани страни по време на изложението MachTech&InnoTech 2023 в ИнтерЕкспо Център в София. На тези срещи се събраха участници от различни среди като представители на компании, учители и ученици от професионални гимназии, изучаващи инженерни и ИТ специалности.

Целта на тези срещи беше да се разговаря с регионалните заинтересовани страни за уменията, необходими за постигане на успех в съвременните променящи се индустрии, тъй като те стават все по-цифрови и екологични. Срещите са част от дейностите на местно ниво по проект “Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход” (SKYLA) по Програма „Интеррег Европа” 2021 – 2027 за идентифициране на уменията в професионалното образование и обучение (ПОО), необходими за успешния дигитален и зелен преход. Българските партньори в SKYLA организираха и демонстрационна сесия на STEM оборудване, което може да се използва в професионалните училища и центрове в подкрепа на развитието на цифрови умения.

Представители на компании, занимаващи се с машиностроене, автоматизация, силова електроника и роботика, разказаха за предизвикателствата, с които се сблъскват в бързо развиващия се бизнес свят. Те обсъдиха и как използват съвременни технологии, за да бъдат по-ефективни, и подчертаха значението на това да разполагат с квалифицирани, гъвкави и опитни служители, готови да работят в реалните условия на работното място.

Учениците и техните учители от професионалните гимназии споделиха как усвояват практически умения в свободноизбираемите часове. Те разказаха за проектите и дейностите под ръководството на своите учители, често като доброволци, които им помагат да развият умения, необходими им за бъдещата професия.

Един от акцентите в тези дискусии беше организирането на срещи между ученици, техните родители, учители и хора от бизнес средите. Целта е да се покаже, че в областта на мехатрониката, автоматизацията и свързаните с тях области има вълнуващи професии, а не само популярните и модни професии в областта на програмирането и информационните технологии. ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SKYLA


На 4 юли в Софийската лаборатория за иновации се проведе въвеждаща среща по проект „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход” (SKYLA - Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021 - 2027 на Европейския съюз.

В дискусията, организирана от Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация” се включиха представители на образователни институции, неправителствения сектор и бизнеса.

Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните организации в идентифициране на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното образование и обучение (ПОО) в стратегиите за интелигентна специализация.

Основен фокус на проектните дейности за България е Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027), приета с Решение № 787 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет, в частност оперативна цел 2.1. „Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество“ и нейните мерки за плавен преход от училище към работа, чрез преодоляване на пропуските между етапите в обучението на младите хора, за да отговарят по-добре на нуждите на индустрията или да стартират нов бизнес.
 


 "УМЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДВОЙНИЯ ЗЕЛЕН И ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД" (SKYLA)


Име на проекта: „Умения за интелигентна специализация в подкрепа на двойния зелен и дигитален преход“ (SKYLA – Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition)

Програма: Програма „Интеррег Европа” 2021 – 2027 на Европейския съюз

Стойност: 110 000 лева

БФП:  104 500 лева

Съфинансиране: 5 500 лева

Цел: Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните органи в поставянето на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и по-устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното обучение и образование в стратегиите за интелигентна специализация.

Период на изпълнение: 1 март 2023 г. – 1 юли 2027 г.

Кратко описание: Проектът разглежда уменията в центъра на двойните политики за зелен и дигитален преход и укрепването на професионалното образование и обучение в контекста на регионалните екосистеми и иновационни стратегии.

Съзнавайки своята политическа роля за преодоляване на недостига на умения и необходимостта от подпомагане на работещите за преквалификация и повишена квалификация, 10 партньори от 8 европейски региона, подкрепени от експертизата на асоциации в областта на ученето през целия живот, си сътрудничат за изграждане на капацитет в регионите за прогнозиране на уменията, които ще се изискват от динамично развиващите се модерни индустрии с дигитални и зелени технологии.

Основните целеви групи на SKYLA са организациите за професионално образование и обучение, представителите на индустрията с фокус върху дигиталния и зелен растеж, публични администрации и агенции, образователни институции и неправителствени организации в сферата на съвременното обучение и учене през целия живот. В по-широк кръг на комуникация, SKYLA се стреми да достигне гражданите, студентите и работещите в различни сектори, свързани с двойната зелена и дигитална трансформация.

Партньори на Столична община в проект SKYLA са:

 • Агенцията за развитие на Емполесе Валделса, Италия – водещ партньор
 • Община Подлаские, Полша (Podlaskie Voivodeship)
 • Областен съвет на Регион Скане, отдел "Регионално развитие" Швеция (Regional Council of Skåne, Department for Regional Development)
 • Център за промишлено развитие Юг, Швеция (Industrial Development Center South, Sweden)
 • Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, България
 • Областен съвет на окръг Фингал, Ирландия (Fingal County Council)
 • Фонд за регионално развитие на Атина, Гърция (Regional Development Fund of Attica)
 • Европейска асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот, Брюксел (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning)
 • Агенция на Европейския социален фонд, Литва (European Social Fund Agency, Lithuania)
 • Бюро по труда Прованс – Алпи, Лазурен бряг, Франция (Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 • Регион Тоскана, Италия (Regional Government of Tuscany – Directorate for Education, Training, Research and Employment)  
 • Министерство на образованието, науката и спорта на Литва (Ministry of Education, Science and Sport, Lithuania).

Повече за SKYLA можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.interregeurope.eu/skyla