ПРОГРАМИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ, МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, СК, НПО, СТУДЕНТСКИ СЪВЕТИ, БИЗНЕС И ДР. ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗЮЛНЦ
ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ

 

Решение № 366/25.05.2023 г. на Столичния общински съвет

 

 

2023 ГОДИНА

 

Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации за 2023 г.


Важно!

Спортни клубове, НПО и организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, могат да кандидатстват по всички Подпрограми, съобразно целевата група и предвидените проектни дейности.
Същите подават проектни предложения, насочени към инициативи, кампании, обучения, подпомагащи изграждането на трайни навици към спорт, спортнотуристическата и физическата активност.
Дейности, инициативи и обучения през ваканционния период, със свободен достъп.

За сведение на институциите/организациите – таблиците се попълват от администрацията на Столична община: 

Онлайн/консултации  29 – 31 март 2023 г.:

  • 29 март – 11:00 – 13:00 ч.
  • 30 март – 15:00 – 17:00 ч.
  • 31 март – 11:00 – 13:00 ч.

при предварително подаден електронен адрес на организацията/институцията, на ел. поща: programasofia@abv.bg, до 27 март 2023 г.