ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ЗА ПРОГРАМНО ФИНАНСИРАНЕ

 

 

2022 ГОДИНА

 

Обявяване на  сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации за 2022 г.

1. Обява за кандидатстване
2. Процедура за кандидатстване
3. Заявление и Формуляр за кандидатстване
4. Насоки и Правила за кандидатстване
5. Декларация за липса на конфликт на интереси

За сведение на институциите/организациите, информацията се попълва от администрацията на Столична община

Таблица за административна проверка (образователни институции, районни администрации и малки населени места)

Таблица за административна проверка (СК и НПО)

Таблица за оценка на ефективност

Важно!

Консултации/отворени дни относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

В сградата на Столична община, ул. „Оборище” № 44, ет. 1, ще се проведе методическа среща/консултация за всички желаещи да кандидатстват институции относно подготовката на проекти по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта, както следва:
 

 •  12 май 2022 г.:
  - 10:30 часа – СК и НПО
  - 15:00 часа – училища, районни администрации и малки населени места;
 • 13 май 2022 г.:
  10:30 часа – детски градини.

 

2021 ГОДИНА

 

Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и НПО за 2021 г.
 

1. Обява за кандидатстване

2. Процедура за кандидатстване

3. Формуляр за кандидатстване

4. Насоки и процедура за кандидатстване

5. Декларация за конфликт на интереси

6. Заявление по образец

7. Таблица за административна проверка по Първи и Втори Програмен приоритет (за образователни институции, районни администрации и малки населени места)

8. Таблица за административна проверка по Трети Програмен приоритет (за спортни клубове  и НПО)

9. Таблица за оценка на ефективност 


Период за подаване на проектните предложения: от 26 февруари до 25 март 2021 г. 

 

 

2019 ГОДИНА

 

І. Обява за кандидатстване 

Приложение 1. Формуляр за кандидатстване
Приложение 2. Указания за попълване на Формуляр за кандидатстване
Приложение 3. Насоки за кандидатстване
Приложение 4. Изисквания за съпътстващи документи
Приложение 4.1. Таблица за Административна проверка Програмен приоритет 1 (образователни институции, районни администрации, малки населени места)
Приложение 4.2. Таблица за Административна проверка Програмен приоритет 2 (СК, НПО, читалища)
Приложение 5. Критерии за оценка
Приложение 6. Заявление по образец
Приложение 7. Институционална договореност
Приложение 8. Декларация за конфликт на интереси


Столичната община обявява Сесия за програмно финансиране на проекти по Програмни приоритети за 2019 г. – Програма за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.).

Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, спортни клубове (СК), неправителствени организации (НПО), младежки организации.

Краен срок за представяне на проектните предложения – до 5 март 2019 г., 17.30 ч. в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Пълният пакет от документи е показан по-горе.


За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

Невена Димитрова – главен експерт дирекция ПИСТ


ОБЯВА

Във връзка с Решение на Столичен общински съвет – от заседание, проведено на 28 март 2019 г. – са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2019 г.:

    І. Проекти на училища и детски градини с общ бюджет – 205 516 лв.
    ІІ. Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет – 103 844 лв.
    ІІІ. Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет – 79 517 лв.
    ІV. Проекти на младежки дейности с общ бюджет – 64 123 лв.
    V. Проекти на училища и детски градини – Поради изчерпване на финансовия ресурс 17 проектни предложения не са класирани за финансиране по Програмата
    VІ. Проекти на Спортни клубове и младежки организации – Поради изчерпване на финансовия ресурс 18 проектни предложения не са класирани за съфинансиране по Програмата


Институционална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност


Формуляри за финансов и съдържателен отчет:

Формуляри за мониторинг:

Забележка: Формулярите за мониторинг се попълват  от общински съветници, експерти от ПК за ДМС, експерти от СО.


1. График за мониторинг на образователни институции
2. График за мониторинг на РА и малки населени места
3. График за мониторинг на СК и НПО


Отчет на Програмата за физическото възпитание и спорта за 2018 година

1. Решение № 4/17.01.2019 г. на СОС
2. Отчетен доклад

 

2018 ГОДИНА

 

Във връзка с Решение No 174/15.03.2018 г. на Столичния общински съвет  са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2018 г.

I. Проекти на училища и детски градини с общ бюджет 186 160 лв.
ІІ. Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет 96 217 лв.
ІІІ. Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет 114 383 лв.
IV. Проекти на младежки дейности с общ бюджет 43 240 лв.
V. Проекти на училища и детски градини с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани  поради изчерпване на финансовия ресурс
VI. Институциална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност


Формуляри за финансов и съдържателен отчет:


Формуляри за мониторинг:


Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

 • Невена Димитрова – главен експерт в дирекция ПИСТ
 • Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ПИСТ

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. – отчети

 • Решение No 19/25.01.2018 г. за приемане на отчет по Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО през 2017 г.
 • Отчет за изпълнение на сесията за програмно финансиране през 2017 г.
 • Отчет за 2017 г. за финансирани дейности по проекти на образователни институции, районни администрации и малки населени места
 • Отчет за 2017 г. за финансирани проекти на спортни клубове и младежки организации