Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.07.2020

Дата на приключване: 17.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 - 2022 г.

Дата на откриване: 17.06.2020

Дата на приключване: 16.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Снежана Янчева, старши експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта "Конкурси за ученическото столово хранене" и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет

Дата на откриване: 16.06.2020

Дата на приключване: 16.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ася Сергиева – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.06.2020

Дата на приключване: 03.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева и Димитър Антов - общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова - главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.01.2020

Дата на приключване: 27.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – експерт в дирекция „Образование“


— 5 Елементи на страница
Показване на 11 - 15 от 23 резултата.