Промяна в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 14.09.2017 г.
 

Вносители: Таня Георгиева - председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта и Анатоли Илиев - общински съветник
 
Доклад и проект за решение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2007 г.

Публикувано на 10.07.2017 г.

Вносител: Доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Изменение   и  допълнение   на  Наредба   за   условията   и   реда   за провеждане  на  търгове  и конкурси  на Столичен  общински  съвет - Глава  Четвърта „Конкурси  за  организиране  на  ученическото  столово  хранене“, Приложение № 1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ'' ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Публикувано на 12.06.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт , "Надежда" - София и изменение на Правилата за допълнително възнаграждение на  персонала на  Общински  културен институт "Надежда"

Публикувано на 18.05.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2016 г.

Публикувано на 11.05.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Доклад - СОА16-КИ18-154-9-04.07.2017 г.

Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 година и План за дейности за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици за 2017 г.

Публикувано на 25.04.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 06.02.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение
 

Предложение N СОА17-ГР94-576/26.01.2017 г.

Становище N СОА17-ГР94-598/27.01.2017

Възражение N СОА17-ГР94-789/03.02.2017

Писмо N СОА17-ГР94-241/16.01.2017

Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Публикувано на 02.02.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

— 8 Елементи на страница
Показване на 1 - 8 от 28 резултата.