Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 22.01.2022

Дата на приключване: 21.02.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Дончо Барбалов и Мирослав Боршош – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“; Ирина Михайлова – главен експерт в дирекция "Култура"


Тема: Промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.

Дата на откриване: 30.07.2021

Дата на приключване: 29.08.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Мирослав Боршош – заместник-кмет; Веселин Калановски, Владимир Митов, Иван Виделов, Борислав Бориславов – общински съветници

Лице за контакти: Надежда Семова – старши експерт в дирекция "Култура"


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.05.2021

Дата на приключване: 10.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Калановски и Михаил Паргов – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Дата на откриване: 24.03.2021

Дата на приключване: 06.04.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“


Тема: Програма „Навън“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 10.02.2021

Дата на приключване: 23.02.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Култура“


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 10 от 23 резултата.