ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВАТА НА ФПЧ10 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ДНИ


Прогноза за нивата на фини прахови частици за 20.07.2018 г. (петък) и 21.07.2018 г. (събота)

Прогнозните данни за нива на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на БАН, по поръчка на Столична община и представят прогноза за средноденонощните стойности.