ПРОГНОЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НИВАТА НА ФПЧ10 ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ДНИ

 

Прогноза за нивата на фини прахови частици за 24.01.2018 г. (сряда) и 25.01.2018 г. (четвъртък).
Прогнозните данни за нивата на ФПЧ10 се изчисляват от система, разработена от екип на БАН, по поръчка на Столична община и представят прогноза за средноденонощните стойности.