ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА УЧИТЕЛИ, ИЗВЕЛИ НА ПРИЗОВИ МЕСТА УЧЕНИЧЕСКИ ОТБОРИ И ИНДИВИДУАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
В ТРЕТИ (ЗОНАЛЕН) И ЧЕТВЪРТИ (ФИНАЛЕН) ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ


 


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 

 

 


АРХИВ1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

2. ЗА 2019 ГОДИНА:

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА НАГРАДА УЧИТЕЛИ