Еднократната парична награда е предназначена за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт, класирали на призови места ученически отбори в Трети етап (Зонални състезания) и Четвърти етап (Финални състезания) по съответния вид спорт от Ученическите игри.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

       ➢ Решение № 235 по Протокол № 74/06.04.2023 г.
       ➢ ПРАВИЛА за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт, класирали на призови места ученически отбори в Трети етап – Зонални състезания  и Четвърти етап – Финални състезания  по съответния вид спорт от Ученическите игри
       ➢ Заявление за предоставяне на еднократна парична награда