Предаването на проекти към Столична община по Постановление № 129 на Министерски съвет ще бъде съобразено с  грипната ваканция съгласно Заповед на министъра на образованието и науката и обявеното извънредно положение в Република България.

За информация:

Теодора Филева, експерт, дирекция „Спорт и младежки дейности“, 0884 322 642, 02/981 0647

tedinka_1980@abv.bg


Подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища в изпълнение на ПМС № 129

В изпълнение писмо на Министерството на образованието и науката и писмо от РУО – София-град за предоставяне и разходване (съгласно Постановление № 129/11.07.2000 г. на Министерския съвет) на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детските градини и училищата съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2,00 лв. на дете и 3,00 лв. на ученик за общинските детски градини и училища за бюджетна година.
 

Писма и документи:


1.Писмо от РУО – София-град
2.Писмо до кмет на РА
3.Постановление № 129 на Министерски съвет
4.Заявление
5.Формуляр на проект за кандидатстване
6.Финансов план
7.Насоки и указания
8.График