Обратно Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и разширение на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон” до бул. „Цар Борис ІІІ”.

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-163/16.08.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 04.10.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 14.10.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2
Въпроси и отговори 3
Въпроси и отговори 4
Въпроси и отговори 5
Въпроси и отговори 6

***

Публикувано на 4.2.2014 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на допуснатите участниците за откритата процедура ще се състой на 06.02.2014 г. от 15:00 часа на ул. „Париж“ 3, заседателна зала.