Решение № 76 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица, продължение на булевард „Андрей Ляпчев”, район Младост

16.02.2018

Решение № 73 по Протокол № 47 от 08.02.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на СО - Район „Овча купел” между кв. 219 и кв. 221 по плана на м. „стар кв. 12а и част от кв. 23”

16.02.2018

Решение № 18 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на СОС за промяна на наименованието на 22 Средно училище „Георги Стойков Раковски” в 22 Средно езиково училище „Георги Стойков Раковски” и ПГИЧЕ „Свети Методий” в 203 Профилирана езикова гимназия „Свети Методий”

02.02.2018

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" – Столична община

13.12.2017

Решение № 750 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Нови Искър", с. Войняговци с името "Прелозите"

17.11.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища

07.11.2017

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница"

07.11.2017

Решение № 709 по Протокол № 42 от 26.10.2017 г. на СОС за именуване на улици в район "Красна поляна" с имената "Баня", "Лютика" и "Производствена"

03.11.2017

Решение № 683 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС за именуване на улица на територията на район "Витоша" с името "проф. Димитър Чернев"

20.10.2017

Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО

09.10.2017