Решение № 165 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за преименуване на спирки на градския транспорт
28.03.2018