Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница" – Столична община
13.12.2017