Приключи обновяването на ДГ № 51 „Щурче”

19.11.2020

Приключи обновяването на 16. ОУ „Райко Жинзифов"

18.11.2020

Приключи обновяването на ЦДГ № 152 „Връбница”

18.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 170 „Пчелица”

18.11.2020

Приключи обновяването на 54. СУ „Св. Иван Рилски”

18.11.2020

Приключи обновяването на 15. СУ „Адам Мицкевич”

17.11.2020

Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 2

17.11.2020

Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1

17.11.2020

Приключи обновяването на 101. СУ „Бачо Киро”

17.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 115 „Осми март"

17.11.2020