Изменения в Закона за автомобилните превози

В Държавен вестник, брой 60 от 07.07.2020 год. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Считано от 01.01.2021 год. се въвеждат следните изменения:

  1. Издаване на удостоверение за регистрация, вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения ще се извършва в общините.
  2. Отпада изискването при вписване за първи път в удостоверението за регистрация от датата на първа регистрация на МПС да не са изтекли повече от 8 години.
  3. За издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се изисква липса на задължения на данъчно задълженото лице.

ПРОМЕНИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.01.2021 год.

08.07.2020