Решение № 773 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Мърчаево, Район “Витоша” с името „Ирина Чмихова“

07.08.2023

Решение № 772 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на Район “Витоша” с името „Речен парк“

07.08.2023

Инвестиционно предложение: „Връзка на Втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил, поземлено трасе с дължина 817.94 м”, с възложител „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД

01.08.2023

Покана до заинтересованите страни за номиниране на представители за участие в Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027

26.07.2023

Над 9 200 нови екологични отоплителни уреда вече са монтирани на територията на Столична община, по проект за подмяна на старите устройства на твърдо гориво, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

20.07.2023

Решение № 662 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в Столична община - Район „Връбница” с името „Ново начало“

20.07.2023

Решение № 661 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс на територията на СО - Район “Витоша” с името „Синева“

20.07.2023

Решение № 660 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на неименувана улица в Район „Лозенец“ - Столична община с името улица „Борис Карадимчев“

20.07.2023

Решение № 659 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на градина, представляваща ПИ за озеленяване, с идентификатор 68134.902.890 от КККР, находящ се на територията на район „Лозенец“ – Столична община, с името градина „Тбилиси“

20.07.2023

Покана за информационен ден по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

17.07.2023