Решение № 126 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова локализационна единица - жилищен комплекс на територията на Cтолична община - район „Витоша“


С Решение № 126 по Протокол № 8 от 11.04.2024 г. на Столичния общински съвет се именува нова локализационна единица - жилищен комплекс в м. „в.з. Малинова долина-Бункера-III етап“, Cтолична община - Район „Витоша“, гр. офия, а именно:

- Жилищен комплекс с предвидено застрояване на повече от 15 сгради, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.2044.1908, стар номер УПИ IV-1908, кв.1 от действащия регулационен план на м. „в.з. Малинова долина-Бункера-III етап“, CO - Район „Витоша“, гр. София, с името „Морени клуб“.

 

22.04.2024