НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 111 "Корабче" Пенка Вутева-Евстатиева ул. "Кораб планина" № 42 862-31-48   СОА18-ВК08-14762-[24]/29.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[33]/18.05.2017
ДГ № 19 "Св. София" Афродита Ильовска ул. "Христо Смирненски" № 36 866-12-30 866-10-64 СОА18-ВК08-14762-[7]/29.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[10]/18.05.2017
ДГ № 156
(преобразувана ДГ)
Светла Игнатова ул. "Св. Наум" № 22 866-21-71 866-21-97 СОА17-ВК08-6141-[190]/26.05.2017
СОА17-РД09-513/11.05.2017
ДГ № 192 "Лозичка" Гергана Цанева ул. "Розова долина" № 12а 866-13-58   СОА18-ВК08-14762-[57]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[96]/19.05.2017
ДГ № 193 "Славейче" Галя Бързева ул. "Kап. Тодор Hочев" № 30 862-30-49   СОА18-ВК08-14762-[32]/29.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[39]/18.05.2017
ДГ № 141 "Славейкова поляна" Бойка Стефанова ул. "Света гора" № 33 866-21-54 865-66-84

СОА18-ВК08-14762-[6]/29.11.2018
СОА17-У321-1224-[34]/08.09.2017

СОА17-ВК08-6141-[130]/19.05.2017

ДГ № 166 "Веселушка" Малинка Петрова ул. "Горски пътник" № 23 866-22-71   СОА18-ВК08-14762-[33]/29.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[38]/18.05.2017
ДГ № 174 "Фют" Гергана Цанкова ул. "Мала планина" № 36 862-10-90  

СОА18-ВК08-14762-[100]/30.11.2018
СОА17-У321-1224-[30]/07.09.2017

СОА17-ВК08-6141-[180]/25.05.2017

ДГ № 175 "Слънчеви лъчи" Виолета Гълъбова ул. "Тодор Ф. Чипев" № 1 0884 801 589   СОА18-УЗ21-2081/29.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[51]/19.05.2017