ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

2022 ГОДИНА

 

 

ВАЖНО!

След приключване на дейностите по проекта се предоставя Съдържателен и Финансов отчет, които се входират към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Крайният срок за отчитане на дейностите по проекта –  5 декември 2022 г.

 

2021 ГОДИНА

 

 

Насоки и указания за отчитане на дейностите

 

ВАЖНО!

След приключване на дейностите се предоставя Съдържателен и Финансов отчет, входиран към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Краен срок за входиране на отчетите – най-късно до 3 декември 2021 г. Р