ОБЯВЛЕНИЯ

Title Publish Date
Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София 04.08.2022
Столична община обявява процедура по отчуждаване на имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Транспортен достъп между ж.к. "Обеля 1" и ж.к. "Обеля 2", по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41" – поетапно, район "Връбница" 02.08.2022
Обявление за издадена заповед за отчуждаване на недвижими имоти, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“, в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“, гр. София 15.07.2022
Обявление за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Екатерина Ненчева“, в участъка от ул. „Чавдар Мутафов“ до бул. „Симеоновско шосе“, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 36, кв. 3б и кв. 4, и улица о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б и терен отреден за "Корекция на река и озеленяване“ 13.07.2022
Обявление за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29а на ул. „Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14а - о.т. 13б – о.т. 13а до о.т. 13б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11б до о.т. 11а на ул. „Андрей Ляпчев“ 13.07.2022
Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ и новопроектирана улица от о.т.21 а през о.т.34 до о.т.52, обслужваща кв. 4, 5, 11 и 12а, НПЗ „Изток“ м. „Къро“, район „Младост“ 04.07.2022

ЗАПОВЕДИ

Back

Столична община обявява 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост"На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост".

Заповед № СОА22-РД40-43/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-44/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-45/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-46/19.05.2022 г.  
Заповед № СОА22-РД40-47/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-48/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-49/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-50/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-51/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-52/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-53/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-54/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-55/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-56/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-57/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-58/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-59/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-60/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-61/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-62/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-63/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-64/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-65/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-66/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-67/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-68/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-70/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-71/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-72/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-73/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-74/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-75/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-76/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-77/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-78/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-79/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-80/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-81/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-82/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-83/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-84/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-85/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-86/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-87/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-88/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-89/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-90/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-95/19.05.2022 г.