Район „Овча купел“ обявява обществено обсъждане във връзка с представяне проект на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І – за озел. и коо в кв. 62 м. “Овча купел“ и план-схема по ч. “Канализация“ съгласно чл. 108 от ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

 

уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-150/21.05.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 01.06.2021 г. от 17:00 ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136“В“ ще се представи проект на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І – за озел. и коо в кв. 62 м. “Овча купел“  и план-схема по ч. “Канализация“ съгласно чл. 108 от ЗУТ. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на нормативните изисквания.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 08.06.2021 г.  вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg .

На 15.06.2021 г. от 17:00 ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136“В“.

Заповед № РОК21-РД09-150/21.05.2021г. на кмета на р-н „Овча купел”

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4


Запис от представяне на проекта по процедурата по обществено обсъждане


Становища от:


Запис от проведена дискусия по проекта  (публикувано на 17.06.2021 г.)

21.05.2021