Столична община, направление Архитектура и градоустройство - обществено обсъждане на инвестиционните проекти за реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков 44 в участъка от ул. „Кракра“ до Младежки театър

Провеждане на обществено обсъждане на инвестиционните проекти за реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков" 44 в участъка от ул. „Кракра“ до Младежки театър, на 28.04.2017 г. от 17.30 часа в зала на ет. 3 в Столична община, направление Архитектура и градоустройство, гр. София, ул. Сердика № 5

Проект "Паваж":
1. Дондуков - Организация на движението - лист 1
2. Дондуков - Организация на движението - лист 2
3. Дондуков - Типов напречен профил
4. бул. "Княз Александър Дондуков" - Ситуация - лист 1 
5. бул. "Княз Александър Дондуков" - Ситуация - лист 2

Проект "Асфалт":
1. Булевард "Княз Александър Дондуков" - типов напречен профил на трамвайния релсов път
2. Булевард "Княз Александър Дондуков" - надлъжен профил на трамвайния релсов път


Проект "Смесена настилка":
1. Булевард "Княз Александър Дондуков" - типов напречен профил на трамвайния релсов път при асфалтобетонно покритие
2. Булевард "Княз Александър Дондуков" - типов напречен профил на трамвайния релсов път при
паважно покритие

3. Постоянна организация на движението лист 1
4. Постоянна организация на движението лист 2
5. Ситуация
6. Типов напречен профил - от ул. "Сердика" до ул. "Кракра"

 

 

20.04.2017