Покана за участие във Второ издание на Верига турнири по миниволейбол "Малки великани" 2019 г. за ученици 5. – 6. клас (смесени отбори), 29 – 30 октомври 2019 г.

Организирането и провеждането на Веригата ученически турнири за 5 – 6 клас по миниволейбол “Малки великани” 2019 ще се проведе в зони с центрове Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Стара Загора,  с голям финал в град Разлог.

Веригата е платформа, която подкрепя местните общности като създава условия за подрастващите и техните семейства да се забавляват и да прекарват повече време заедно.

Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по атрактивен за тях начин.        

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Писмо-Покана за участие до Кмет на район и директор на училище

2. Регламент за провеждане на турнирите

3. Заявка за участие

4. Програма на турнирите

5. Списък на участниците в отбора (бланка)

6. Декларация от родителя (настойника) за съгласие за участие на детето в турнирите

 

02.10.2019