Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: 

  Татяна Георгиева – общински съветник,
  Георги Георгиев – общински съветник,
  д-р Веселин Милев – общински съветник,
  Симеон Колев – общински съветник,
  Ивайло Петков – общински съветник,
  Екатерина Йорданова – общински съветник;

 • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5211/04.06.2021 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

По електронен път:

 • На електронна поща: ir.dimitrov@sofia.bg
 • Относно: Обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5211/04.06.2021 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 04.06.2021 г. до 05.07.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5211/04.06.2021 г. относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

 • Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • Eлектронна поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикувания Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община