Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 3722 по Протокол № 354 от 17.12.2009 г. – обявено на 28.12.2009 г., изм с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. и доп. – Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., Решение № 21 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: арх. Ивайло Петов – общински съветник и инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на Столична община;
 • Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община;

По електронен път:

 • По електронен път: чрез Контактен център на Столична община или на ел. поща: georgi.stoyanov@sofia.bg;
 • На вниманието на: арх. Ивайло Петков – общински съветник и инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет на Столична община;
 • Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

 • 30 (тридесет) календарни дни – от 23.06.2023 г. – 24.07.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. ДОКЛАД на вносителите арх. Ивайло Петков – общински съветник, и инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет на Столична община;
 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на Столичния общински съвет;
 3. ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.

5. Координати за връзка:

 • Георги Стоянов – ст. юрисконсулт в дирекция „Секретарит на СОС“
 • електронна поща: georgi.stoyanov@sofia.bg
 • телефон: 029377-348.

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-discussions

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 


Нов ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ и Обобщена справка на получените предложения и становища (публикувано на 25.07.2023 г.)