Тема: Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 22.07.2020

Дата на приключване: 20.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев, Владислав Панев, Иво Божков – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за градската среда на Столична община

Дата на откриване: 13.07.2020

Дата на приключване: 11.09.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова - общински съветник; арх. Здравко Здравков - главен архитект на СО

Лице за контакти: арх. Николай Каменов – директор на Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ - СО


Тема: Промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Любомир Георгиев – директор на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план"


Тема: Общинска програма за опазване на околната среда на Столична община за периода 2018 - 2027 година

Дата на откриване: 07.07.2020

Дата на приключване: 06.08.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нина Макарова и Лазар Петрунов


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 03.07.2020

Дата на приключване: 17.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – главен експерт в дирекция "Образование"