Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансовото подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.06.2021

Дата на приключване: 05.07.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Татяна Георгиева, Георги Георгиев, д-р Веселин Милев, Симеон Колев, Ивайло Петков, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 14.05.2021

Дата на приключване: 13.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Андрей Зографски


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Дата на откриване: 14.05.2021

Дата на приключване: 14.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Лице за контакти: Тоня Гюрова – юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

Дата на откриване: 11.05.2021

Дата на приключване: 10.06.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Веселин Калановски и Михаил Паргов – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община

Дата на откриване: 24.03.2021

Дата на приключване: 06.04.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Биляна Балева – старши юрисконсулт в дирекция „Култура“