ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

 


  1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2023 г.
  2. Заповед № СОА23-РД09-841/24.03.2023 г. на кмета на Столична община за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2023 г.
  3. Списък с цени на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2023 г. 
  4. Списък на длъжностните лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2023 г.
  5. Правила за управление на Програма "Зелена София" (приети с Решение № 280/28.04.2011 г. на Столичния общински съвет и изменени с Решения №№ 140/22.03.2012 г. на СОС, 102/23.02.2017 г. на СОС, 134/14.03.2019 г. на СОС)
  6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София 2023"
  7. Приоритетни области на Програма "Зелена София 2023"
  8. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма "Зелена София"
  9. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по Програма "Зелена София" за 2023 г.

 

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ