Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и детска градина през 2017 г.

14.07.2017

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонтни дейности, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища на територията на Столична община

14.07.2017

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти за подобряване на МТБ в общинските училища през 2017 година

06.06.2017

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2017 г.

13.03.2017