Информация във връзка с проверки на ДГ № 164 "Зорница", район "Овча купел"

Във връзка с искане на граждани на район "Овча купел" предоставяме съответната информация (два констативни протокола), както следва:

Протокол от проверка по сигнал срещу директора на ДГ № 164 "Зорница"
Протокол от проверка в ДГ № 164 "Зорница"

21.12.2017