Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини
24.07.2017