Не се допускат посещенията в дискотеки, пиано барове, нощни клубове и други подобни заведения за развлечения на закрито, считано от 06:00 ч. на 25.10.2020 г. до 00:00 ч. на 08.11.2020 г.

24.10.2020

Проведе се заседание на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространението на COVID-19

24.10.2020

От 23 октомври по-малко посетители в дискотеките и нощните заведения

23.10.2020

Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. на кмета на СО и за отмяна на т. 1 от Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на кмета на СО

23.10.2020

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

23.10.2020

Започват проверки на нощни заведения и дискотеки за спазване на изискването за намален капацитет

23.10.2020

Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на СО относно недопускане разпространението на COVID-19 на територията на Столична община

23.10.2020

Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. за създаване на организация за извършване на проверки в градски транспорт и търговски обекти относно спазване на противоепидемични мерки на територията на СО

22.10.2020

Информация към 19.10.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община

20.10.2020

Кметът на София разпореди засилване проверките за спазване на противоепидемичните мерки на обществени места

19.10.2020