Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. за изменяне и допълване на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г.  за изменяне и допълване на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1778/13.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. и изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. на кмета на Столична община

26.10.2020