Назад

Детска градина № 96 “Росна китка”, район "Искър"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 96 „Росна китка”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 96 “Росна китка”, район "Искър", за: футбол, народни танци, латино танци, приложни изкуства.