Назад

Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова”, район "Красно село"

Обява за конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова” извън основните форми на педагогическо взаимодействие 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 8 „Проф. д-р Елка Петрова”, район "Красно село", за: футбол.