Заповед за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за общински съветници и за кметове,
насрочени за 29.10.2023 г. 

 

Заповед № СОА23-РД09-2048/26.09.2023 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 

Заповед за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 

Заповед № СОА23-РД09-2050/26.09.2023 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.
предизборна агитация за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

 

Заповед № СОА23-РД09-2036/21.09.2023 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29.10.2023 г.

Приложение 1: Места за поставяне на агитационни материали – плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК.

 

Заповед на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции

 
Заповед № СОА23-РД09-1944/07.09.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. (Публикувана на 07.09.2023 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Адреси на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Списък с номерата на избирателните секции и адреситe, попадащи в тях